Even voorstellen.. Jeron Ponstijn

Jeron Ponstijn - Creating HeroesHallo, ik ben Jeron Ponstijn.

Met het thema ‘crossing borders’ hoop ik dat TEDXApeldoorn me weer weet te inspireren en verrassen… Waarom zijn er überhaupt landsgrenzen? Geven die ons zekerheid, houvast? We leven met z’n allen op 1 wereld. De dampkring is vooralsnog de fysieke grens met de rest van het heelal maar daarbinnen zijn culturen, stammen, dialecten. Geografische zijn er natuurlijke grenzen maar als mens zijn we continu bezig met het verschuiven van onze landsgrenzen. Daar zijn we al eeuwen mee bezig maar dit is nog steeds actueel. Versterken de landsgrenzen de identiteit van een volk? Er zijn ook volken die niet over een land beschikken.

De digitale wereld gaat over de landsgrenzen heen. De digitale wereld is wereldwijd en voor iedereen toegankelijk. Mogelijkheden voor iedereen voor educatie, inspiratie en communicatie. Ook al proberen diverse landen de toegang tot internet voor hun bewoners af te bakenen met digitale grenzen, beperkte informatie of het afschermen van die informatie. Die grenzen kunnen d.m.v. software omzeilt worden maar diezelfde software wordt gebruikt door criminelen om grenzeloos te kunnen opereren of anoniem te kunnen handelen.

Als de software straks in staat is om zelfstandig te handelen, snappen wij mensen dan nog wat de mogelijkheden zijn om van die technologie gebruik te maken? Of geven wij grenzen aan om het zelfstandig handelen te beperken en wie geven die grenzen vorm? Zijn ‘wij’ dat, ongeacht politieke voorkeur, geslacht, etniciteit of land waarin we wonen?

Ik ben erg benieuwd naar alle grenzen die we 22 maart gaan tegenkomen en of we daar overheen durven denken en soms misschien wel juist moeten gaan.