Matthijs Schouten

In de recente geschiedenis is een exponentiële groei waargenomen van de menselijke bevolking, van technologische en wetenschappelijke prestaties, van het gebruik van natuurlijke (hulp)bronnen en daarmee ook de exponentiële groei van onze ecologische voetafdruk.

Onmiskenbaar is het welzijn van de mens in zekere mate gestegen (op gebied van welvaart en gezondheid), maar tegelijkertijd vervreemden we ons van de aarde die ons een thuis biedt. We hebben ons gescheiden van de natuur en zijn op het punt gekomen dat we haar louter nog behandelen als een bron en een grondstof. Dit heeft geleid tot een wereldwijde ecologische crisis, maar ook tot een wereldwijde klimaatcrisis. Beide crises geven ons nu een enorm gevoel van machteloosheid: “wat kan ik doen om het systeem te veranderen?”

“Wat dringend nodig is, is dat we groeien in ons begrip van het feit dat wij mensen niet ín deze wereld zijn, maar ván deze wereld.”

Wat dringend nodig is, is dat we groeien in ons begrip van het feit dat wij mensen niet ín deze wereld zijn, maar ván deze wereld. Dat we “inter-zijn” met de wereld en dat het welzijn van de natuur en de aarde onderling verbonden is met ons eigen welzijn. Alleen vanuit dat bewustzijn zullen we in staat zijn om een duurzame toekomst te creëren voor de gemeenschap van het hele leven.

Het gaat niet om het veranderen van het systeem. Systemen (economisch, financieel) zijn over lange tijd gegroeid en zo ingewikkeld geworden dat het vrijwel onmogelijk om ze te ontrafelen. Niemand is een aparte entiteit van deze wereld. Iedereen is er deel van door middel van tal van verbindingen. Dat is de essentie van het “inter-wezen”. Of we ons het nu realiseren of niet: we beïnvloeden continu de realiteit.

Wanneer we ons leven vanuit een gevoel van verbondenheid leven, vanuit een gevoel van bezorgdheid over het hele leven, zullen we een positieve resonantie in de wereld creëren. Wanneer er meer en meer mensen op gelijke toon resoneren, zal een nieuw systeem ontstaan en wordt het oude systeem vervangen. Sociale wetenschap heeft ons geleerd dat zo’n 25% van de mensen in een maatschappij nodig is om een paradigmaverschakeling uit te voeren.

Laten we daar vandaag mee beginnen!

Over Matthijs

Matthijs Schouten (1952) studeerde biologie, Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en Oosterse filosofie. Na zijn studie werkte hij geruime tijd in Ierland; hij verrichtte daar onderzoek aan hoogvenen en voerde er tevens een campagne ter bescherming van veengebieden. Hij is sinds 1992 verbonden aan Staatsbosbeheer. Bovendien is hij bijzonder hoogleraar Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek ‘Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief’.

Tickets

Wil je deze TED Talk live meemaken? Klik op de onderstaande button om je ticket te kopen.

Tickets - TEDx 2017